Eksoottisten eläinten harrastajat huolissaan: Vieraslajilainsäädännöllä kielletään lemmikkejä turhaan

SEEL:n uutiset
Julkaistu: maanantai, 14.12.2015

Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liitto ry:n (SEEL) liittokokous on sunnuntaina 13.12.2015 hyväksymässään kannanotossa huolissaan siitä, että vieraslajilainsäädäntö saattaa estää monien lemmikkinä pidettävien lajien pidon turhaan.

Eksoottisten eläinten harrastajat huolissaan: Vieraslajilainsäädännöllä kielletään lemmikkejä turhaan

Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liitto ry:n (SEEL) liittokokous on sunnuntaina 13.12.2015 hyväksymässään kannanotossa huolissaan siitä, että vieraslajilainsäädäntö saattaa estää monien lemmikkinä pidettävien lajien pidon turhaan.

Eksoottisten eläinten harrastajien mielestä Suomeen tarvitaan laadukasta vieraslajilainsäädäntöä turvaamaan suomalaista luontoa. SEEL kuitenkin näkee riskinä sen, ettei laki edistäisi luonnonsuojelua seura- ja harrastuseläinten muodostaman uhan kohdalla kuin paperilla. Samalla kuitenkin kiellettäisiin joiltain ihmisiltä heille tärkeä harrastus.

Liiton puheenjohtaja Jarmo Tuutti kommentoi asiaa:

– Vaikuttaa siltä, ettei aina ymmärretä, että puhutaan ihmisille rakkaista lemmikeistä ja tärkeästä harrastuksesta, jos kyseessä ei ole koira tai kissa. Joidenkin keskusteltujen lajien kohdalla luonnonsuojelullinen vaikutus olisi parhaimmillaankin marginaalinen, kun huomioidaan poikkeuksena sallittavat yleisimmät lajit, jotka myös muodostavat merkittävimmän vieraslajiuhkan.

Harrastajia huolestuttaa myös se, että tarpeettomat kiellot vesittäisivät lain alkuperäisen tarkoituksen, eli todellisen vieraslajiuhkan estämisen.

– Haluamme SEEL:ssä edistää vastuuntuntoista eksoottisten eläinten harrastusta. Jos lain puitteissa kuitenkin kielletään lajeja, jotka eivät muodosta todellista vieraslajiuhkaa, eivät kaikki harrastajat ota tällaista epäoikeudenmukaisena pitämäänsä ja vaikeasti valvottavaa lakia tosissaan. Tällöin riskinä on, ettei laki vaikuta niidenkään lajien pitoon, jotka muodostavat todellisen vieraslajiuhkan, Tuutti varoittaa.

Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liitto ry:n liittokokouksen hyväksymä kannanotto löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta osoitteesta: eksoottiset.fi/vieraslajit.