SEEL:n jäsenyhdistykset

Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liitto ry:n varsinaisina jäseninä on suomalaisia harrastukseen liittyviä yhdistyksiä. Yksityishenkilönä et voi liittyä liiton varsinaiseksi jäseneksi, mutta voit halutessasi liittyä johonkin jäsenyhdistykseen.

Jos kuulut yhdistykseen, joka sopisi SEEL ry:n jäseneksi, ota yhteys liiton puheenjohtajaan, joka voi antaa lisää tietoja: puheenjohtaja@eksoottiset.fi.

Lemmikkilinnut Kaijuli ry (www.kaijuli.fi)

Lemmikkilinnut Kaijuli ry on aktiivinen, koko maan toiminnallaan kattava lemmikkilintuharrastajien yhdistys. ”Kaijulit” pyrkii kattamaan kaikki lemmikkilinnut lajiin katsomatta; niin papukaijat kuin suoranokatkin. Yhdistys palvelee suomalaista lemmikkilintuharrastusta edistämällä lemmikkinä elävien lintujen hyvinvointia sekä järjestäen aktiivista toimintaa koko maassa.

Suomen Dendrobatidae Yhdistys ry (www.dendrobatidae.fi)

Suomen Dendrobatidae Yhdistys, Finlands Dendrobatidae Förening perustettiin vuonna 2014. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea nuolimyrkkysammakoiden ja muiden sammakkoeläinten harrastamista Suomessa, toimia yhdyssiteenä sammakkoeläimistä kiinnostuneiden henkilöiden, yhteisöjen ja viranomaisten kesken, edistää sammakkoeläinten hyvinvointia ja kasvatusta terraario-oloissa, tukea sammakkoeläimiin liittyvää tutkimusta sekä uhanalaisten sammakkoeläinten ja niiden elinympäristöjen suojelua.

Suomen Frettiliitto ry (frettiliitto.fi)

Keväällä 2008 perustettiin Suomen frettiyhdistysten kattojärjestö, jonka toimialueena on koko Suomi. Liiton perustajajäseniä ovat Suomen Frettiyhdistys ry, Varsinais-Suomen Fretit ry ja Pääkaupunkiseudun, PK-Fretit ry, joiden toimesta allekirjoitettiin perustamiskirja. Suomen frettiliiton jäseniä ovat lajiyhdistykset, yksittäiset ihmiset jotka ovat jäsenyhdistysten jäseniä, lasketaan frettiliiton jäseniksi.

Suomen herpetologinen yhdistys ry (herpetomania.fi)

Suomen herpetologisen yhdistyksen perusti 90-luvun alussa joukko terraarioharrastajia, jotka halusivat vaihtaa kokemuksiaan ja levittää niitä muillekin alasta kiinnostuneille. Virallinen teesimme kuuluu seuraavasti:”Yhdistys pyrkii edistämään matelijoiden ja sammakkoeläinten tutkimusta ja kasvatusta sekä näiden eläinten suojelua niiden luonnollisessa elinympäristössä.” Käytännössä yhdistyksen toimintaan kuuluvat 4-6 kertaa vuodessa ilmestyvä Herpetomania-lehti, jäsenkokoukset asiantuntevine luentoineen, jäsenille avoin kirjasto, sekä retket herpetologisesti kiinnostaviin kohteisiin. Ja tietysti yhdistys tarjoaa mahdollisuuden kohdata muita alaa harrastavia jäseniä.

Suomen Herppiharrastajat ry (www.herppi.net)

Toimimme yhdyssiteenä matelijoista, sammakkoeläimistä ja selkärangattomista kiinnostuneiden henkilöiden, yhteisöjen ja viranomaisten kesken. Pyrimme edistämään herppiharrastusta osallistumalla messuille ja järjestämällä herppiharrastajien omia tapahtumia ympäri Suomen. Ylläpidämme herppiharrastajien omaa herppi.net -keskustelufoorumia.

Suomen lemmikkihaisunäädät ry (Yhdistyksen Facebook-ryhmä)

Suomen lemmikkihaisunäädät ry on syksyllä 2015 perustettu uusi yhdistys. Tavoitteenamme on toimia yhdyssiteenä harrastajien kesken, levittää tietoa lajista ja lisätä suomenkielistä haisunäätäkeskustelua. Pyrimme osaltamme oikaisemaan haisunäätiin liitettyjä vääriä uskomuksia esimerkiksi hajurauhasten poiston suhteen ja osallistumaan erilaisiin tapahtumiin ja julkiseen keskusteluun haisunäätiin liittyen. Toiveenamme olisi saada lajin asemaa vakiinnutettua ja luoda edellytyksiä harrastuksen jatkumiselle muuttuvissa lainsäädännöllisissä olosuhteissa.

Suomen Siiliyhdistys ry (www.suomensiiliyhdistys.fi)

Suomen Siiliyhdistys ry. on voittoa tavoittelematon, Suomen ensimmäinen lemmikkisiiliharrastajien yhdistys. Vuonna 2002 perustetun yhdistyksen tavoitteena on levittää oikeanlaista tietoa lemmikkisiileistä ja niiden hoidosta sekä tarjota vertaistukea ja tietoa virallisille kasvattajille. Yhdistys myös ylläpitää siilirekisteriä Suomessa sekä valvoo lemmikkisiilien jalostusta.

Tampereen Akvaarioseura ry (tas.aqua-web.org)

Tampereen Akvaarioseura ry:n tarkoituksena on edistää akvaarioharrastusta Tampereen alueella ja lähiympäristössä sekä toimia tavallisia akvaarioharrastajia yhdistävänä linkkinä laajemminkin. Yhdistyksessä on jäseniä ympäri Suomen. TAS on jäsenmäärältään Suomen suurin akvaarioseura.